ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανάπτυξη μόνο με διαφάνεια

Η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης που θα ελέγχει ανά πάσα στιγμή τα ταμεία των φορέων του Δημοσίου έχει μεγάλη πρακτική και συμβολική σημασία για ένα κράτος που έχει πληρώσει την αδιαφάνεια με χρεοκοπία. Ιδίως σε μια στιγμή που το κράτος θα κληθεί να διαχειριστεί πακτωλό αναπτυξιακών κονδυλίων επιβάλλεται αυξημένη εγρήγορση. Το μάθημα των περασμένων κρίσεων είναι ότι δεν γίνεται υγιής ανάπτυξη χωρίς απόλυτη διαύγεια.