ΑΠΟΨΕΙΣ

Ποιοι αρνούνται την αξιολόγηση

Κανένας ευσυνείδητος δημόσιος λειτουργός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από ένα σύστημα αξιολόγησης. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την εκπαίδευση, όπου οι περισσότεροι λειτουργοί επιτελούν με επάρκεια το καθήκον τους. Η προσπάθεια να υποδαυλιστούν παλιές φοβίες και στερεότυπα περί «επιθεωρήσεως» και «ελέγχου» προδίδει τον συντηρητισμό και την πολιτική υστεροβουλία των δυνάμεων της ακινησίας. Είναι μια μικρή οπισθοφυλακή. Και δεν έχει πια τη νομιμοποίηση να κρατάει την εκπαίδευση καθηλωμένη.