ΑΠΟΨΕΙΣ

Αγκυλώσεις που σπάνε

Η ψηφιακή μετάβαση του Δημοσίου έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Το κοινωνικό όφελος είναι τέτοιο, ώστε η πρόοδος δεν μπορεί να εμποδιστεί. Δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις μεταβιβάσεις ακινήτων επειδή κάποιοι προφασίζονται κωλύματα, για να διασώσουν τα συναλλακτικά τους ήθη. Η πραγματικότητα τους έχει ήδη ξεπεράσει.