ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευάλωτοι στις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί

Απέραντο το «τεχνολογικό» κουβεντολόι. Θύμα του έχει υπάρξει και η στήλη, που πολλές φορές επιμένει σε εξελίξεις για τον τομέα fintech που αλλάζει το τραπεζικό σύστημα, τα big data, τα μεγάλα (μαζικά) δεδομένα και analytics που παρακολουθούν και ίσως αλλάζουν τη συμπεριφορά της κατανάλωσης, τη ρομποτική, το γρήγορο διαδίκτυο IoT. Ολα αυτά τα καινούργια πράγματα μας γεμίζουν αισιοδοξία, ακόμα κι αν δεν «βλέπουμε» ακριβώς όσα έρχονται.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιες εξελίξεις μάς προσπερνούν σε περιοχές λιγότερο συναρπαστικές. Οι αλλαγές δεν έχουν εφαρμογή μόνο σε κάποιους τομείς, οι ανατροπές έρχονται παντού εξαιτίας της τεχνολογίας αλλά και νέων βασικών επιλογών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις εκπομπές αερίου κ.ά. Ερχονται ανατροπές που είναι σημαντικές και διαχέονται παντού. Πολλοί τομείς είναι ευάλωτοι στις αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Οπως ο «ταπεινός» τομέας φρούτων και χυμών, που επίσης αλλάζει. Στον κλάδο υπάρχουν αξιόλογες ελληνικές εταιρείες με σημαντική δραστηριότητα, κυρίως εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τουριστών που έρχονται στη χώρα.

Οι δείκτες Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων (Sustainable Development Goal) του OHE έχουν φθάσει ήδη στον κανονισμό 17 και νωρίτερα εκδόθηκε ο 12 που αφορούσε την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση. Αξιολογούνται και βαθμολογούνται όλοι οι παραγωγικοί τομείς και φυσικά η παραγωγή φρούτων και χυμών.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση Φρούτων και Χυμών (AIJN) φαίνεται να στηρίζει τον ευρωπαϊκό στόχο να γίνει η πρώτη ήπειρος με μηδενικές εκπομπές αερίου το 2050. Καλό, αλλά τα προϊόντα μας δεν είναι έτοιμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή την υποχρέωση περιορισμού των εκπομπών. Ούτε οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει όσα έρχονται.

Στην παραγωγή συμπυκνωμάτων χυμού φρούτων, η αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας στη θερμική διαδικασία θα έχει αντίκτυπο στη μείωση των άμεσων εκπομπών που παράγονται. Η αλυσίδα αξίας όσον αφορά τη συσκευασία, η μείωση του κόστους για τον καταναλωτή και ο περιορισμός των απορριμμάτων τροφίμων θα επηρεάσουν τη συμβολή που μπορεί να προσφέρει ο τομέας στην πράσινη μετάβαση. Τα προϊόντα υψηλής ποιότητας απαιτούν συγκεκριμένες ιδιότητες συσκευασίας και η επιλογή μπορεί να είναι περιορισμένη. Το υλικό συσκευασίας θα επηρεάσει την ανακύκλωση και θα έχει αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι περισσότεροι συμπυκνωμένοι χυμοί στην Ευρώπη προέρχονται από φρούτα που καλλιεργούνται και μεταποιούνται σε περιοχές εκτός Ευρώπης. Φρούτα από τον Καναδά, τη Βραζιλία, κ.λπ. είναι η πρώτη ύλη.

Το ευρωπαϊκά προγράμματα που άρχισαν ήδη να εφαρμόζονται προβλέπουν ρυθμίσεις που αφορούν την εξασφάλιση υγιεινών και ποιοτικών προϊόντων διατροφής, αλλά και την παροχή φρούτων και χυμών που προέρχονται από βιώσιμη γεωργική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενα απλό παράδειγμα για τα θέματα που προκαλούν ένταση είναι ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει στις εταιρείες να προβάλουν την ένδειξη «Χωρίς πρόσθετα σάκχαρα». Πρέπει να γράψουν τα σάκχαρα που περιέχουν, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν προσθέτουν, έχουν ήδη αρκετά.

Ωστόσο, πέρα από «κρίσιμες λεπτομέρειες», το δυσεπίλυτο θέμα στην παραγωγή φρούτων απαιτεί αύξηση των αποδόσεων στη γεωργική παραγωγή, διαχείριση της χρήσης φυτοφαρμάκων, βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, διασφάλιση της διαχείρισης του εδάφους, την προστασία της βιοποικιλότητας.

Προφανώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις που κινούνται προς το μέλλον παρακολουθούν τις προκλήσεις αυτές, συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις του κλάδου. Παραδόξως, δεν συμμετέχει ελληνική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ενωση Φρούτων και Χυμών (AIJN). Μπορούν άνετα να αποφασίζουν χωρίς εμάς.