ΑΠΟΨΕΙΣ

Αυτοσκοπός μόνον η ανοσία

Ακόμη και αν μπορέσει το σύστημα πολλαπλών όρων εισόδου στους χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας να εφαρμοστεί, το ζητούμενο παραμένει άλλο: πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Ο διαχωρισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός είναι μόνον η ανοσία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα έπρεπε ίσως ο διαχωρισμός να είναι πιο απλός: μόνον εμβολιασμένοι σε κλειστούς χώρους.