ΑΠΟΨΕΙΣ

Ευθύνη

Η δικαστική απόφαση που υποχρεώνει τον ΕΦΚΑ σε αποζημίωση για καθυστέρηση έκδοσης σύνταξης επαναφέρει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης στο Δημόσιο. Δεν μπορεί οι λειτουργοί του κράτους, όποια θέση και αν έχουν στην ιεραρχία, να είναι άμοιροι ευθυνών όταν αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Δεν μπορεί να μη λογοδοτούν όταν η ανεπάρκειά τους καταλήγει σε γραφειοκρατικό μαρτύριο για τον πολίτη.