ΑΠΟΨΕΙΣ

Έργα με σχέδιο

Πολλά και σημαντικά έργα ξεκινούν στην Αττική. Χρειάζεται, όμως, προσοχή στον σχεδιασμό σε σχέση με το οδικό δίκτυο και το σύστημα μαζικών μεταφορών. Είναι ανάγκη να αποφύγουμε τα ατυχή παραδείγματα πόλεων όπου ο τουρισμός και η μη σχεδια-σμένη ανάπτυξη καθηλώνουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Οι σοβαρές χώρες μελετούν και λύνουν αυτά τα προβλήματα εγκαίρως.