ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 18-7-1931

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΖ; «Δεν εσοκαριστήκατε πολλές φορές όλοι επί τη θέα κυριών με μαγιό που περιφέρουν σε μίαν κοσμικήν πλαζ, και επάνω από ένα σώμα με αθλητικάς γραμμάς ένα κουκλίστικο κεφάλι που μόλις εβγήκε από το κουρείον, μαύρο, κόκκινο, ροζ, φορτωμένο χίλια χρώματα, με τα μάτια μεγαλωμένα τεχνητά και το σώμα φτιαγμένο με το κραγιόν, με μία μάσκα καλλυντικών, επάνω εις την οποίαν ο ιδρώς κολλά απελπιστικά και σχηματίζει αυλάκια;… Επίσης δεν εσοκαριστήκατε να βλέπετε εις την πλαζ κυρίες με πενιουάρ μπάνιου, ωχρές με τα χείλη άσπρα, τα μάτια αξιοθρήνητα και τα βλέμματα φευγαλέα και άτονα; Μεταξύ των δύο αντιθέσεων βέβαια μπορεί να υπάρξη ο μέσος όρος. Μία γυναίκα οφείλει, όχι βέβαια να αρκείται εις την φύσιν, αλλά να την υποβοηθή με ένα ελαφρόν μακιγιάρισμα συντηρητικόν, το οποίον να μειώνη εις το ελάχιστον την κακήν εντύπωσιν μιας αντιαισθητικής γυμνότητος».

ΕΚΡΗΞΗ: Εκρηξις βόμβας εις τον Αγιον Πέτρον της Ρώμης, προεκάλεσε καταπληκτικήν εντύπωσιν μεταξύ της Ιταλικής Κοινής Γνώμης. Η βόμβα ήτο τυλιγμένη εντός εφημερίδος και είχε τοποθετηθή εις το εξομολογητήριον και παρά το μνημείον του Πάπα Βενεδίκτου του ΙΕ΄. Η βόμβα εξερράγη ακριβώς την 2αν πρωινήν. Η δύναμις της εκρήξεως ήτις ηκούσθη εις όλην την Ρώμην εξύπνησε τον Πάπαν και συνέτριψεν υελοπίνακας τινάς εις την αποθήκην του Βατικανού. Η Ιταλική Κυβέρνησις διέταξεν αυστηροτάτας ανακρίσεις. Οι πολιτικοί κύκλοι έχουν την γνώμην ότι η απόπειρα οφείλεται εις φανατικούς αντιφασιστάς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: Κρατεί σκέψις όπως ιδρυθή ειδική φυλακή συγκεντρώσεως όλων των κρατουμένων κομμουνιστών, καθ’ άπαν το κράτος. Τοιαύτη φυλακή θα ήτο καταλληλοτάτη μόνον εάν ιδρύετο εις μίαν εκ των ελληνικών νήσων.