ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 21-7-1931

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ: […] Αίφνης εμάθαμεν την αγγελίαν των βασιλέων του Χόλλυγουντ, κατά την οποίαν αι γυναίκες με μαύρα μαλλιά είνε πλέον ακατάλληλοι δι’ αυτούς και εις το μέλλον τα συμβόλαια μεγάλης διαρκείας θα συνάπτωνται μόνον με τας ξανθάς. Μολονότι το πράγμα δεν είνε και τόσον ευχάριστον, αι μελαχροιναί δεν προέβαλον αντιρρήσεις. Η Ρουθ Τσάτερτον έδωσε χρυσίζουσαν χροιάν εις τα μαλλιά της. Η Μπαίμπη Ντάνιελς, από μαύρη έγινε σχεδόν κάτασπρη. Και η Κλάρα Μπόου [φωτ.] εμφανίζεται τώρα εις τα διάφορα κέντρα με μαλλιά τα οποία έχουν το χρώμα του βουτύρου…
 
ΙΠΠΑΣΤΙ: Μεταξύ του κύκλου των φιλάθλων δεσποινίδων έχει γίνει πολύ προσφιλής η συνήθεια μιας τολμηράς επιδείξεως. Κάθηνται ιππαστί όπισθεν του οδηγού μιας μοτοσυκλέττας και απολαμβάνουν τον ίλιγγον της ταχύτητος. Αλλ’ υπάρχουν και αυτοκίνητα των οποίων οι σωφέρ κάθε άλλο είνε παρά προσεκτικοί και αι συγκρούσεις είνε κατά συνέπειαν συχνόταται. Δύο δεσποινίδες χθες επιβαίνουσαι μιας μοτοσυκλέττας υπέστησαν αυτό το ατύχημα. Και το αποτέλεσμα είνε ότι δεν έσπασε μόνον η μοτοσυκλέττα, αλλά και τα μούτρα των δεσποινίδων, και μάλιστα κατά τρόπον οικτρόν.