ΑΠΟΨΕΙΣ

Ιστορική ευκαιρία

Από τις 821.000 ελληνικές επιχειρήσεις, μόνο 330 είναι μεγάλες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Σχεδόν 800.000 έχουν έως 9 εργαζομένους και εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητα. Η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ανάπτυξη και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ προσφέρουν ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί η μεγέθυνση της μέσης ελληνικής επιχείρησης και να αλλάξει οριστικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δεν πρέπει να χαθεί.