ΑΠΟΨΕΙΣ

Δεν αρκεί η σιωπή

Θα ήταν αδύνατο –και αθέμιτο– να ελέγχουν προληπτικά τα κόμματα ό,τι αναρτούν τα στελέχη τους στο Διαδίκτυο. ​​​Το Μέσο ευνοεί τις παρορμητικές δηλώσεις. Εκείνο που όμως μπορούν και οφείλουν να κάνουν τα κόμματα είναι να αποκηρύσσουν τις ακραίες φωνές, που σπέρνουν το δηλητήριο του μίσους υπό τον μανδύα του πολιτικού στελέχους. Ο τοξικός λόγος δεν επιτρέπεται να έχει την κάλυψη καμιάς κομματικής σημαίας. Η σιωπή δεν αρκεί. Χρειάζεται ρητή καταδίκη.