ΑΠΟΨΕΙΣ

Κοινή ευθύνη

Η δημόσια συζήτηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας διακρίνει μέχρι στιγμής την κυβερνητική από την ατομική ευθύνη. Υπάρχει όμως και η ευθύνη των μη κρατικών συλλογικοτήτων. Των επιστημονικών φορέων, όπως οι ιατρικοί σύλλογοι, που έχουν χρέος να ξεριζώσουν από τις τάξεις τους τις φωνές της δεισιδαιμονίας. Των επιχειρήσεων, μεγάλων αλλά και μικρών, οι οποίες, ιδίως στους κλάδους που λειτουργούν σε χώρους μεγάλου συγχρωτισμού, πρέπει να διασφαλίσουν την ανοσία του προσωπικού και την ασφάλεια των πελατών τους.