ΑΠΟΨΕΙΣ

Η αναπτυξιακή ευκαιρία της Θράκης

Πολύ σωστά αποφασίστηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής η λειτουργία της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης. Μία περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος και ειδικών απαιτήσεων που μπορεί να εξελιχθεί σε μία πρότυπη ευρωπαϊκή περιφέρεια με διεθνοποιημένη οικονομική επικέντρωση στο υπό διαμόρφωση νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Η συγκυρία είναι θετική λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ, του νέου αναπτυξιακού νόμου και της νέας ΚΑΠ.

Ο εθνικός στόχος για τη Θράκη θα πρέπει να είναι η οργανωμένη και δυναμική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής: γεωγραφική θέση στρατηγικής σημασίας, υψηλής ποιότητας και σοβαρού μεγέθους αγροτική/κτηνοτροφική παραγωγή, πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον και κουλτούρα, εξαιρετικές βιομηχανικές υποδομές και τεχνογνωσία, πανεπιστήμιο με κέντρα αριστείας και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, εξαιρετικός τουριστικός συνδυασμός βουνού και θάλασσας, διεθνείς υποδομές πρόσβασης σε αεροδρόμια και λιμάνια και τέλος η γειτνίαση με τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Σόφια, Βουκουρέστι) και δεκάδες εκατομμύρια πολιτών/καταναλωτών σε τέσσερις χώρες.

Ενα σύγχρονο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο για τον μετασχηματισμό μιας ακριτικής περιφέρειας περιλαμβάνει τους εξής πυλώνες: 1. Υλοποίηση των υποδομών αλλά και ειδικών μέτρων προσέλκυσης επενδύσεων και λειτουργίας εταιρειών για αναβάθμιση της Θράκης σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο νέας γενιάς αλλά και κέντρο διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου και σύγχρονων υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και χρειάζονται διεθνείς συμμαχίες με γειτονικές χώρες, σύγχρονες υποδομές, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και κίνητρα προσέλκυσης των επενδυτών και διακινητών αγαθών/υπηρεσιών/ενέργειας. 2. Αξιοποίηση των εξαιρετικών βιομηχανικών υποδομών και του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού παραγωγής για προσέλκυση υψηλής προστιθέμενης αξίας μεταποιητικές μονάδες στη Θράκη. Η περιοχή ήταν για δεκαετίες ένας εκ των τριών κύριων πυλώνων βιομηχανικής συγκέντρωσης της χώρας και αυτό το πλεονέκτημα θα πρέπει να αξιοποιηθεί. 3 Αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Θράκης ως μοχλού προσέλκυσης κέντρων έρευνας και ανάπτυξης διεθνών εταιρειών έντασης ανθρώπινου κεφαλαίου και σύγχρονων τεχνολογιών, αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό και τις χιλιάδες των πανεπιστημιακών αποφοίτων. Η γεωγραφική γειτνίαση με τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να γίνουν οι αναγκαίες ακαδημαϊκές αναβαθμίσεις ώστε να εξελιχθεί ως το πραγματικό διεθνές πανεπιστήμιο για όλη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και ένας διεθνής περιφερειακός πόλος καινοτομίας. 4. Ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής με νέες υψηλής προστιθέμενης αξίας καλλιέργειες και δημιουργία νέων οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων με τεχνολογίες ακρίβειας. Παράλληλα, να ξεκινήσει μια οργανωμένη διεθνής προβολή του αγροδιατροφικού πλούτου της Θράκης. 5. Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού όγκου της Ροδόπης, ενώ σταδιακά θα πρέπει να εξεταστεί και η απελευθέρωση και αξιοποίηση της παράκτιας ανεκμετάλλευτης ζώνης με τις φανταστικές παραλίες. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την οργανωμένη προβολή της πολυ-πολιτισμικής κουλτούρας της Θράκης, ώστε να εξελιχθεί σε ένα πρότυπο διεθνές τουριστικό θέρετρο νέας γενιάς της Ανατολικής Μεσογείου.

* Ο κ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.