ΑΠΟΨΕΙΣ

Το εγχείρημα της Εύβοιας

Το τιτάνιο και επείγον έργο της αναγέννησης της βόρειας Εύβοιας δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους. Πρέπει στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της παραγωγικής βάσης να κληθούν να συμβάλουν όλοι – πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Πρέπει ο φορέας που θα αναλάβει τον συντονισμό να αντλήσει, με ταχύτητα και διαφάνεια, όλους τους διαθέσιμους πόρους –δωρεές, αλλά και τεχνογνωσία από παντού– προκειμένου η κατεστραμμένη σήμερα περιοχή να γίνει πρότυπο πράσινης αναδημιουργίας. Τα γραφειοκρατικά λάθη του παρελθόντος –που άφησαν ανεκμετάλλευτο τον αρχικό ενθουσιασμό της προσφοράς– δεν πρέπει να επαναληφθούν.