ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 18-8-1931

ΚΑΤΙΟΥΣΑ: Η Βρεταννική αυτοκρατορία διέρχεται τας ημέρας αυτάς τας κρισιμωτέρας ίσως στιγμάς της μακραίωνης σταδιοδρομίας της. Κρίσις δεινή, εξ εκείνων αι οποίαι είνε ικαναί να κλονίσουν εκ θεμελίων κυβερνήσεις [φωτ. ο πρωθυπουργός ΜακΝτόναλντ], κράτη, καθεστώτα, συγκλονίζει την στιγμήν αυτήν το ισχυρόν βρεταννικόν οικοδόμημα. Δεν θα ήτο σχήμα λόγου ούτε υπερβολή εάν ελέγετο ότι η Μεγάλη Βρεταννία, αφού έφθασεν μίαν εποχήν εις το ζενίθ του γοήτρου της έλαβεν ήδη την κατιούσαν.
 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ο υπουργός των Οικονομικών συνειργάσθη μετά του Διευθυντού του Τελωνείου Πειραιώς διά την οριστικήν διατύπωσιν του νομοθετικού διατάγματος περί συστάσεως ελευθέρας ζώνης εις τον Πειραιά. Το διάταγμα θα αποσταλή προς κύρωσιν εις την κοινοβουλευτικήν επιτροπήν. Διά αυτού ορίζεται ότι την τέως λιμενικήν επιτροπήν αντικαθιστά ο οργανισμός του λιμένος Πειραιώς.
 
ΕΠΙΔΗΜΙΑΙ: Υπάρχει μελιταίος πυρετός εις την πρωτεύουσαν; Ή μήπως υπάρχει εξανθηματικός τύφος; Ο λαός αρχίζει να φοβήται. Ακούει να γίνεται λόγος περί τριημέρου, περί τετραημέρου, απορεί και νομίζει ότι ευρισκόμεθα εις αρχήν επιδημίας… δαγκείου. Αλλά γνωρίζει ότι το Υπουργείον της Υγιεινής διαψεύδει τα πάντα κατεχόμενον υπό αισιοδοξίας κατ’ επάγγελμα. Και δυσπιστεί προς τας διαψεύσεις αυτού του είδους.