ΑΠΟΨΕΙΣ

Δείγμα θετικό

Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στις δομές πρόνοιας απέδωσε σχεδόν καθολικά, χωρίς να παρουσιαστούν τα βραχυκυκλώματα με τα οποία κάποιοι απειλούσαν. Το ποσοστό των εμβολιασμένων στις μονάδες του Δημοσίου διπλασιάστηκε, φτάνοντας το 90%. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέα στάθμιση –και αποδραματοποίηση– της υποχρεωτικότητας. Η ωφέλεια για τη δημόσια υγεία είναι πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί.