ΑΠΟΨΕΙΣ

Επικίνδυνα μισόλογα

Σχεδόν κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αρνείται ότι το εμβόλιο είναι το μόνο αποδεδειγμένα ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Αυτή η βασική παραδοχή υπονομεύεται όμως από την επαμφοτερίζουσα ρητορική, που αποδέχεται θεωρητικά την υποχρεωτικότητα, αλλά καταγγέλλει την εφαρμογή της. Η ρητορική αυτή καταλήγει να δικαιολογεί τους αρνητές. Ο ζωτικός στόχος της ανοσίας θα μπορούσε να υπηρετηθεί καλύτερα αν δεν τον παρεμπόδιζαν φθηνοί λαϊκισμοί.