ΑΠΟΨΕΙΣ

Μια ζωτική αλλαγή

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες εκφραζόταν από παντού αγανάκτηση για το γεγονός ότι μπορούσε κάποιος να μπει σε πανεπιστήμιο έχοντας γράψει κάτω –και πολύ κάτω– από το 10. Ως εδώ, όμως. Το φετινό σύστημα κατέστησε ορατή την παθογένεια του πληθωρισμού των τμημάτων. Η κυβέρνηση επένδυσε ήδη σημαντικά στην εναλλακτική της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η αλλαγή δεν θα μπορούσε να είναι ανώδυνη. Είναι όμως αναγκαία για την αποκατάσταση του ρόλου του πανεπιστημίου και τη χειραφέτησή του από πελατειακές σκοπιμότητες.