ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανάπτυξη με μέτρο

Το παράδειγμα της Βενετίας, η οποία καθιερώνει εισιτήριο για την πρόσβαση στην πόλη και άλλα μέτρα ελέγχου του πλήθους των τουριστών, πρέπει να αποτελέσει αφορμή προβληματισμού και στην Ελλάδα. Τα κύματα που δέχονται οι πιο δημοφιλείς προορισμοί απειλούν σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, αλλά και το ίδιο το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.