ΑΠΟΨΕΙΣ

Στοχευμένες ενισχύσεις

Συνήθως η εκτίμηση για το «καλάθι» της ΔΕΘ μένει στο πόσο. Οχι στο «για ποιον σκοπό;». Οχι στο «σε ποιους;». Αυτή τη φορά οι ενισχύσεις φαίνεται να είναι στοχευμένες και παραγωγικές – όχι παροχές με στόχο να δελεάσουν εκλογικές πελατείες. Η στήριξη της απασχόλησης των νέων· η καθολική προστασία από τις αυξήσεις στο ρεύμα· η περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φόρων: Ολα αυτά έχουν οικονομική λογική. Δεν είναι πολιτικό συνάλλαγμα.