Ίσες ευκαιρίες

18" χρόνος ανάγνωσης

Σε μια περίοδο που οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από τους μισθούς, η στήριξη της στέγης των νέων είναι καλή ιδέα. Θα βοηθούσε χιλιάδες, που δεν έχουν ούτε περιουσία ούτε πρόσβαση σε δανεισμό, να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Θα εξασφάλιζε ισότητα ευκαιριών με όσους μπορούν, πλέον, χωρίς φορολογική επιβάρυνση να κληρονομήσουν τα ακίνητα των γονέων τους.