ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 18-9-1931

ΕΦΗΒΕΙΟ: Είναι πρωί, και τα εργαστήρια του Εφηβείου [φυλακές Αβέρωφ], καθώς τα επισκεπτόμεθα με τον διευθυντήν των φυλακών, ευρίσκονται εν πλήρει δράσει. Εισερχόμεθα με τον διευθυντήν της φυλακής. Εισερχόμεθα εις το εργαστήριον υποδηματοποιίας, δεξιά της κεντρικής αυλής. Μία σφυρίκτρα ειδοποιεί περί της επισκέψεώς μας τους νεαρούς κρατουμένους, που εις το άκουσμά της σηκώνονται αμέσως εις προσοχήν και χαιρετούν αυτομάτως στρατιωτικά. Επειτα ξανασκύβουν όλοι επάνω εις τα βαριά τετράγωνα τραπεζάκια της τέχνης των, με μάτια που καθώς χαμηλώνουν, ρίχνουν από τις γωνιές των, κλεφτές ερευνητικές ματιές προς τους ξένους, σαν για να πάρουν απ’ αυτούς έναν μικρό χαιρετισμό της ελευθερίας, που τόσον πρόωρα τους την εστέρησαν οι συνάνθρωποί των και οι σκληρές συνθήκες της κοινωνικής φυλακής.
 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: […] νέον επαναστατικόν κίνημα εξερράγη εις Πορτογαλλίαν. Τα στρατεύματα των επαναστατών, τα οποία είχον ηττηθή, συγκεντρούνται εκ νέου εις τας βορείους επαρχίας και ετοιμάζονται ήδη να βαδίσουν κατά του Οπόρτο. Λόγω της αυστηροτάτης λογοκρισίας δεν κατέστη δυνατόν να γνωσθούν λεπτομέρειαι.
 
ΤΑΝΚΣ: Εκομίσθησαν εις Πειραιά τα τέσσερα πρώτα τανκς του στρατού μας, τα οποία είχον παραγγελθή εις τα αγγλικά εργοστάσια Αρμστρογκ.