ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ακύρωση του σχολείου

Η εικόνα επανειλημμένης μετατροπής του σχολικού χώρου σε πεδίο βίαιων συγκρούσεων, έστω και αν αφορά μία μόνο σχολική μονάδα, συνιστά ένα αποτρόπαιο και επικίνδυνο προηγούμενο ακύρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πανδημία έχει ήδη τραυματίσει την εκπαίδευση. Καθήκον της πολιτείας είναι να μην αφήσει να ανοίξουν και άλλες πληγές.