ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπερβάσεις

Η διαδικασία για τα αντιπλημμυρικά έργα έχει όντως σημαντικά επισπευσθεί. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για την προστασία των περιοχών που κάηκαν το καλοκαίρι. Η πρώτη βροχή λειτούργησε και ως προειδοποιητικό σήμα για το γεγονός ότι οι μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές απαιτούν πλέον και μεγάλες υπερβάσεις στα μέσα που επιστρατεύει η πολιτεία.