ΑΠΟΨΕΙΣ

Νέος πυλώνας στην εκπαίδευση

Η νέα έρευνα που επιβεβαιώνει ότι οι απόφοιτοι του ελληνικού πανεπιστημίου αναζητούν, μετά τις σπουδές τους, επαγγελματική κατάρτιση στα ΙΕΚ είναι ένας δείκτης για τον προσανατολισμό που πρέπει να πάρει η εκπαίδευση μετά το λύκειο. Η κουλτούρα που αναζητούσε τίτλους με βαριά ονόματα έχει φτάσει στα όριά της. Η δαιμονοποίηση της σύνδεσης των σπουδών με την αγορά καταδίκασε γενιές σε άχρηστα πτυχία. Η δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να περιμένει άλλο.