ΑΠΟΨΕΙΣ

Το άνοιγμα του σχολείου

Η συζήτηση για την εκπαίδευση περιοριζόταν πάντα στο προσωπικό και στην υποδομή. Μας έλειπαν λεφτά για κτίρια και διορισμούς. Τώρα, έπειτα από πολλά χρόνια, γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί το ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης· να ανοίξει το σχολείο στα νέα γνωστικά αντικείμενα και να τα καταστήσει προσπελάσιμα στους μαθητές με τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Πρόκειται για «βουβή», αλλά καίρια μεταρρύθμιση.