ΑΠΟΨΕΙΣ

Δύο ταχύτητες

Η σφυγμομέτρηση του ΣΕΒ, που μετράει το επιχειρηματικό κλίμα, επιβεβαιώνει ότι η ψηφιοποίηση του κράτους έχει άμεσο αποτύπωμα. Η αγορά, όπως και οι πολίτες, έχει αισθανθεί τη μεγάλη αλλαγή. Υπάρχει όμως και το κράτος της δεύτερης ταχύτητας – η κεντρική διοίκηση των υπουργείων και, κυρίως, η Δικαιοσύνη. Εκεί τα πράγματα εξακολουθούν να κινούνται με τους ρυθμούς του προηγούμενου αιώνα. Η κυβέρνηση ξέρει τι πρέπει να κάνει.