ΑΠΟΨΕΙΣ

Τώρα ξέρουμε

Οι πληγές του 2021 αφήνουν βαριά κληρονομιά. Οι φυσικές καταστροφές έδειξαν τα ελλείμματα στην περιβαλλοντική πολιτική και στην πολιτική προστασία. Η πανδημία φώτισε τις παθογένειες του συστήματος υγείας. Τώρα ξέρουμε. Με οδηγό οδυνηρά μαθήματα πρέπει να χτίσουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ και ένα κράτος ικανό όχι μόνο να προστατεύει ζωές και περιουσίες, αλλά και να κινηθεί προς τις αναπτυξιακές διεξόδους της πράσινης μετάβασης. Ο πρώτος πληθυντικός –«να χτίσουμε»– ηχεί σαν ευχολόγιο. Τον απαιτεί όμως το κοινό μας συμφέρον. Η κοινή μας ζωή.