Σχέδιο ανεξαρτησίας

24" χρόνος ανάγνωσης

Η ενεργειακή κρίση δείχνει ότι, για λόγους σταθερότητας της οικονομίας, αλλά και εθνικής ασφάλειας, η Ελλάδα πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο ενεργειακής αυτονομίας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί αμέσως. Πρέπει όμως να γίνει εντατική προετοιμασία για αυτόν τον στόχο. Να μετρηθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές και να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που φρενάρουν την εκμετάλλευσή τους. Στο μακρόπνοο αυτό σχέδιο πρέπει να επικεντρωθεί και η πολιτική συζήτηση. Και να μην εξαντληθεί μόνο στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.