Για μια κοινή ασφάλεια

23" χρόνος ανάγνωσης

H χώρα πήρε πρόσφατα τη στρατηγική απόφαση να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό της άμυνάς της. Κάποιες φωνές είχαν αμφισβητήσει ζωηρά αυτήν την επιλογή. Ο πόλεμος τις διαψεύδει. Επιβεβαιώνεται από τα πράγματα ότι η σύγχρονη αποτρεπτική ισχύς δεν είναι «σπατάλη». Ο πόλεμος δίνει επίσης το έναυσμα για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, όπου τα βάρη για την άμυνα θα μοιράζονται αναλογικά. Η Ελλάδα οφείλει να το διεκδικήσει, ως συνοριακή χώρα που καταβάλλει δυσανάλογο κόστος για την κοινή ασφάλεια.