Χωρίς βούληση

20" χρόνος ανάγνωσης

Η αποτυχία ενός μέτρου για την αποκατάσταση της νομιμότητας στα ΑΕΙ είναι χειρότερη από την αδράνεια. Το έδειξε και η καταστροφή των συστημάτων ελέγχου της εισόδου στο ΑΠΘ, προτού καν λειτουργήσουν. Αν τα μέτρα δοκιμάζονται χωρίς προετοιμασία και, κυρίως, χωρίς βούληση των Αρχών να τα εφαρμόσουν, καταλήγουν να τροφοδοτούν την εμπέδωση της ανομίας. Η πολιτεία οφείλει να συντονιστεί με τις πανεπιστημιακές αρχές, ώστε να αποφύγει τον ευτελισμό.