Ο μεγάλος κίνδυνος

24" χρόνος ανάγνωσης

Μπορεί να μην ακούγεται μέσα στον θόρυβο του πολιτικού βρασμού εντός συνόρων. Η χώρα όμως βρίσκεται αντιμέτωπη με απειλές πρωτοφανείς ακόμη και για τα στάνταρ του αναθεωρητικού της γείτονα. Η εξωτερική απειλή δεν είναι βέβαια λόγος για να ζητήσει κανείς αντιπολιτευτικό σιωπητήριο στο εσωτερικό. Είναι όμως λόγος ανησυχίας για τον βαθμό εγρήγορσης του πολιτικού συστήματος. Θα ήταν ολέθριο αν το βλέμμα μας σκάλωνε στην ομφαλοσκόπηση του κομματικού ανταγωνισμού. Θα χάναμε έτσι από το οπτικό μας πεδίο τον μείζονα ιστορικό κίνδυνο.