ΑΠΟΨΕΙΣ

Σημαντική αλλαγή

Οι ελληνικές δικαστικές αρχές διερευνούν πλέον με επαγγελματισμό
και συστηματικότητα μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς χωρίς να
υπολογίζουν ποιους αφορούν. Πρόκειται για πολύ σημαντική αλλαγή, η
οποία ήταν απαραίτητη για να καταστεί η Ελλάδα μια κανονική
ευρωπαϊκή χώρα. Οι έρευνες, είτε αφορούν τους εξοπλισμούς είτε
παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες, πρέπει να φτάσουν όσο πιο ψηλά
και βαθιά γίνεται. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη την κάθαρση που
θα αποκαταστήσει το αίσθημα δικαίου στη χώρα. Και βεβαίως μην
ξεχνάμε πως πίσω από τις έρευνες βρίσκονται δικαστικοί, κρατικοί
υπάλληλοι, αστυνομικοί, οι οποίοι πληρώνονται ελάχιστα και κάνουν
το καθήκον τους προς την πατρίδα.