ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΟ

Ηεντυπωσιακή συμφωνία συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank, των δύο μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, δεν οδηγεί μόνο σε ένα γιγαντιαίο για τα εγχώρια δεδομένα πιστωτικό ίδρυμα. Αλλά οδηγεί και σε μία γιγαντιαία προσπάθεια, η οποία θα απαιτηθεί για να επιτύχει το εγχείρημα, προς όφελος ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας.

Οι προϋποθέσεις είναι αναμφίβολα ευνοϊκές και σε αυτό συνηγορεί και η εμπειρία των συγκεκριμένων διοικήσεων των δύο τραπεζών. Επειδή όμως ποτέ και πουθενά στον διεθνή επιχειρηματικό στίβο δεν μπορεί τίποτε να θεωρηθεί ασφαλές και προεξοφλημένο, η συνένωση των δύο ισχυρότερων τραπεζικών δυνάμεων ενέχει εκ των πραγμάτων και τη διάσταση ενός «ελληνικού στοιχήματος» που θα κριθεί στο μέλλον.

Μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους ευλόγως εκτιμάται ότι δεν πραγματοποιήθηκε για να υπερκεράσει τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Διαμορφώθηκε με γνώμονα την ασφυκτική πίεση, την οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα ασκήσουν αύριο στην Ελλάδα οι τραπεζικοί κολοσσοί της Ευρώπης, προκειμένου να ενσωματώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, ως κομμάτι αναπόσπαστο της ενιαίας αγοράς του ευρώ.

Ισως αυτό να είχε στο μυαλό της η διοίκηση της Εθνικής, όταν προ τετραμήνου υποστήριζε πως δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τον κίνδυνο αφελληνισμού των επιχειρήσεων, με αφορμή τότε την εξαγορά της «Ιντεραμέρικαν» από μεγάλο ξένο ασφαλιστικό όμιλο.

Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο, το οποίο αναδεικνύεται τώρα; Η ενιαία Alpha National Bank, πολύ πιο εύρωστη από πλευράς κεφαλαίων, να προσφέρει στους Ελληνες καταναλωτές εξίσου ανταγωνιστικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τους άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Στην οικονομική διάλεκτο ανταγωνισμός σημαίνει πιο συμφέροντες όροι για τον πελάτη και κυρίως υψηλότερη ποιότητα. Και στην τραπεζική αγορά σημαίνει μεγαλύτερες αποδόσεις για αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα και χαμηλότερα επιτόκια για δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Σε ποιοτικό περιβάλλον, γρήγορης και καλής προσωπικής εξυπηρέτησης.

Ολα αυτά όμως, στην περίπτωση μιας τέτοιου μεγέθους συγχώνευσης, σημαίνουν δραστική μείωση στο κόστος λειτουργίας, ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων, των προϊόντων, των διευθύνσεων, του δικτύου των καταστημάτων, των αντιλήψεων. Προσπάθεια επίπονη, χρονοβόρα, πολύ «λεπτή» και σύνθετη.