ΑΠΟΨΕΙΣ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Διά του σωσιβίου της επιστρατεύσεως πολλών δεκάδων τροπολογιών, απεπειράθη χθες η κυβέρνηση να διασώσει το διάτρητο «περί αιγιαλού» νομοσχέδιό της. Επεδίωξε διά του τρόπου αυτού να διασπάσει το μέτωπο αντιδράσεων, το οποίο κατέλαβε όλο το φάσμα της Βουλής, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνον της ενδοπασοκικής αντιπολιτεύσεως, αλλά ακόμη και μερίδας της εκσυγχρονιστικής πτέρυγας.

Προς την προσέλκυση ακριβώς της εκσυγχρονιστικής συνιστώσας των διαφωνούντων φαίνεται, άλλωστε, ότι ήταν προσανατολισμένες οι κατά κύριο λόγο «καλλωπιστικές» τροπολογίες, οι οποίες ουδόλως έθιξαν τη φιλοσοφία του απαραδέκτου νομοθετήματος. Η πρόθεση νομιμοποιήσεως παραβάσεων και η γενίκευση της δυνατότητος καταπατήσεως και παρανόμου ιδιοποιήσεως των παραλιών, παρέμεινε η πεμπτουσία του.

Προσωπικά συμφέροντα, ιδιοτέλειες και πράξεις σκανδαλώδους εύνοιας προς ισχυρούς παράγοντες, επιχειρήθηκε να εμφανισθούν υπό το ένδυμα του «εκσυγχρονισμού», όπως αποκάλεσε, το νομοσχέδιο ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Φωτιάδης, ενώ η προσπάθεια αντιστάσεως σε αυτό χαρακτηρίσθηκε από τον ίδιο «πρόθεση παρεμποδίσεως της οικονομικής αναπτύξεως της χώρας».

Είναι ήδη καταγεγραμμένη η απέχθεια της κυβερνήσεως προς τις σύγχρονες αντιλήψεις περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθησίας. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με εντυπωσιακή ευκολία έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους με όρους όπως «αειφόρος ανάπτυξη», αλλά διαρκώς αποδεικνύουν εμπράκτως ότι κατά κανένα τρόπο δεν έχουν αντιληφθεί ή ενστερνισθεί το περιεχόμενό τους. Η υιοθέτηση πολιτικής «Αττίλα» κατά τον εύστοχα δηκτικό χαρακτηρισμό του κ. Θ. Πάγκαλου, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύει την εντύπωση των πολιτών ότι η κυβέρνηση δεν ορρωθεί προ της εφαρμογής περιβαλλοντοκτόνου πολιτικής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στόχοι κερδοφόροι για «ημέτερα» πρόσωπα αλλά και ομάδες συμφερόντων.

Προσφέρει δε κάκιστη υπηρεσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 η προσπάθεια να εμφανισθεί η εξυπηρέτηση τέτοιων στόχων ως δήθεν επιβαλλόμενη από τις ανάγκες αρτίας διοργανώσεως της Ολυμπιάδος. Δεν πρόκειται να καταστούν ελκτικότερα στα μάτια της κοινής γνώμης η καταπάτηση, το «μπάζωμα»και ο αποκλεισμός προσπελάσεως των παραλιών, αν συνδεθούν από την κυβερνητική προπαγάνδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αντιθέτως, η Ολυμπιακή Ιδέα θα τρωθεί, αν της προσδοθούν αδίκως χαρακτηριστικά που μειώνουν το κύρος της και αποκαλύπτουν την κυβερνητική υποκρισία.

Επιπροσθέτως, αποτελεί θλιβερό φαινόμενο η εμφάνιση ενός τέτοιου νομοσχεδίου ως προϊόντος πολιτικού μόχθου εννέα(!) συναρμοδίων υπουργείων, από τα οποία είχε παραληφθεί το… υπουργείο Αιγαίου.

Η προχειρότητα, η έλλειψη προετοιμασίας, ακόμη και η αδυναμία συνειδητοποιήσεως του συνόλου των επιπτώσεων των διατάξεων του επιλήψιμου νομοσχεδίου εκ μέρους του αρμόδιου υφυπουργού είναι παράγοντες που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση παντός είδους καραδοκούντων ιδιοτελών συμφερόντων, ενώ παράλληλα, αφήνει δραματικά έκθετη την κυβέρνηση του κ. Σημίτη.kyrio-arthro0

Η «ανάπτυξη»