ΑΠΟΨΕΙΣ

H περιουσία του Βαρβακείου

H στήλη είχε ασχοληθεί και προ καιρού με το Βαρβάκειο Σχολείο, με το Βαρβάκειο Ιδρυμα και με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Βαρβακείου Σχολείου. Από τότε που ένας ισοπεδωτικός λαϊκισμός κατάργησε τα πρότυπα σχολεία, το Βαρβάκειο έχασε την παλιά του αίγλη, αλλά και ως πειραματικό σχολείο ξεχωρίζει, γι’ αυτό και έχει μεγάλη ζήτηση. Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να πούμε έναν καλό λόγο για τους καθηγητές, αλλά η ποιότητα της δουλειάς στο Βαρβάκειο οφείλεται στους καθηγητές του και στη στενή συνεργασία τους με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με τον Σύλλογο Αποφοίτων και με το Ιδρυμα.

Με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να σημειώσω, με συγκρατημένη χαρά, ότι σε όσα δημόσια σχολεία πέτυχαν να συνεργάζονται οι καθηγητές με τους γονείς και κηδεμόνες, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τόσο στο καθαρά διδακτικό αποτέλεσμα, όσο και στην εν γένει συμπεριφορά των μαθητών, αλλά και στη διεκδίκηση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. Είναι μια αξιοσημείωτη μορφή λαϊκής συμμετοχής στο δημόσιο έργο και ταυτόχρονα μια μορφή άμεσου λαϊκού ελέγχου σε δημόσια υπηρεσία. Υποθέτω ότι και το υπουργείο Παιδείας διαπιστώνει την εξέλιξη αυτή, κυρίως στις μεγάλες πόλεις και έχει πολλούς τρόπους να την ενθαρρύνει.

Ξαναγυρνάμε στο Βαρβάκειο, το οποίο υπενθυμίζουμε δεν είναι ιδιωτικό σχολείο, είναι δημόσιο πειραματικό. Επειδή, όπως σημειώσαμε ήδη, η ζήτηση είναι μεγάλη, όλοι οι παράγοντες που προαναφέραμε από χρόνια διεκδικούν τη διεύρυνσή του, αξιοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία του Βαρβακείου Ιδρύματος. Δηλαδή, διεκδικούν τη δημιουργία δεύτερου Βαρβακείου Σχολείου, δημόσιου και πειραματικού, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των απαιτουμένων δαπανών. Ουσιαστικά, πρόκειται για καθαρή δωρεά προς το κράτος!

Και ενώ αυτά συμβαίνουν από την πλευρά του Βαρβακείου, το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε προχθές να «δεσμεύσει» προς κάλυψη σχολικών αναγκών ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Βαρβακείου Ιδρύματος: ένα μεγάλο οικόπεδο στην περιοχή Κυπριάδου, τριών και πλέον στρεμμάτων. Πιστεύω, ότι η κ. Ντόρα Μπακογιάννη και οι δημοτικοί σύμβουλοι αποφάσισαν τη «δέσμευση» χωρίς να είναι ενημερωμένοι.

Αλλά, θα μου επιτρέψουν οι κ. σύμβουλοι την πικρόχολη παρατήρηση ότι προ δύο ετών το δημοτικό συμβούλιο δεν τόλμησε «να δεσμεύσει» το οικόπεδο του Θων, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής. Δεν τόλμησε να αντισταθεί στα ιδιωτικά συμφέροντα, ακολουθώντας το «εθνικό» σύνθημα, «τσιμέντο να γίνουν όλα».

Αλλά και δεν είναι ενημερωμένοι. Δεν γνωρίζουν προφανώς ότι ο «Οργανισμός Σχολικών Κτιριών A.E.» επιχείρησε στο πρόσφατο παρελθόν να απαλλοτριώσει το εν λόγω οικόπεδο, με τίμημα υποπολλαπλάσιο της εμπορικής του αξίας. H απαλλοτρίωση εκείνη με δικαστική απόφαση απορρίφθηκε και κρίθηκε ως μηδέποτε συντελεσθείσα. Τώρα ο ΟΣΚ A.E., ο πρόεδρος του οποίου συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο, επανέρχεται και διά της πλαγίας οδού, με τη «δέσμευση» προσπαθεί να ακυρώσει τη δικαστική απόφαση (μόλις του περασμένου Μαρτίου) και να επιτύχει την απαλλοτρίωση. Αν η «δέσμευση» αποβλέπει στη διασφάλιση μελλοντικής απαλλοτρίωσης, ο Δήμος της Αθήνας μπαίνει σε δικαστική περιπέτεια.

Πέραν όμως αυτού, ο ΟΣΚ A.E. και το δημοτικό συμβούλιο ας φροντίσουν να καλύψουν τις σχολικές ανάγκες, χωρίς να προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημία σε προσφερόμενο ήδη και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό έργο.