ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα ΚΚΕ για Παιδεία

Πρόγραμμα ΚΚΕ για Παιδεία

 

Για την Παιδεία το ΚΚΕ προτείνει:

Να διευρυνθεί η βασική-γενική εκπαίδευση, ώστε όλοι οι νέοι
άνθρωποι να διαμορφώνουν μια ολόπλευρη και αρμονική προσωπικότητά,
πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική επιλογή και ένταξη στον
κοινωνικό καταμερισμό εργασίας. Να είναι υποχρεωτική, δωρεάν.
Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης, άμεσης ή
έμμεσης, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διπλασιασμός
τουλάχιστον των κρατικών κονδυλίων για την εκπαίδευση.

Θέσπιση ενιαίου Δωδεκάχρονου Σχολείου βασικής-γενικής εκπαίδευσης
για όλους αδιακρίτως τους νέους και τις νέες, χωρίς διακρίσεις.

Απεξάρτηση του προγράμματος και των εξετάσεων του Λυκείου από το
σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, για να ενισχυθεί ο ρόλος της
γενικής μόρφωσης και να γίνει κτήμα όλων των νέων.

Σχολεία πρωινά, σύγχρονα και ασφαλή με όλη την απαιτούμενη υποδομή
και εξοπλισμό σε εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες χωρίς κενά σε
εκπαιδευτικό προσωπικό με μείωση της αναλογίας διδασκόντων
/διδασκομένων. Σε όλα τα σχολεία υποδομή ιατρικής πρόληψης και
υγιεινής.

Ριζική αναμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων και βιβλίων. Βιβλία
επιστημονικά και παιδαγωγικά επεξεργασμένα, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες και δυνατότητες της κάθε ηλικίας.

Επαρκής διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Κατάργηση του διπλού δικτύου ΛΥΚΕΙΟ-ΤΕΕ και άρση κάθε μέτρου
κατηγοριοποίησης ιδιωτικοποίησης των σχολείων και των ΑΕΙ- ΤΕΙ.

Καθιέρωση συστήματος δημόσιων και δωρεάν «μεταλυκειακών»
επαγγελματικών σχολών για να εξασφαλίζεται ουσιαστική επαγγελματική
μόρφωση βασισμένη στα γερά θεμέλια του 12χρονου. Κατάργηση των ΤΕΕ,
ΙΕΚ, ΚΕΚ και άλλων «εκπαιδευτηρίων» πρόχειρης «κατάρτισης» που μόνη
τους αποστολή έχουν να ξεγελούν την απελπισία χιλιάδων άνεργων
νέων.

Αναδιοργάνωση, ενίσχυση, βελτίωση της νυχτερινής εκπαίδευσης.

Ενιαία δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, αποδεσμευμένη από το
μονοπωλιακό εναγκαλισμό, χωρίς ταξικούς φραγμούς και
αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των
ιδρυμάτων σε κατηγορίες, με ενιαίους όρους.

Να κατοχυρωθεί ο ενιαίος χαρακτήρας των προπτυχιακών σπουδών των
ΑΕΙ όσο και των μεταπτυχιακών.

Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων, εξασφάλιση δωρεάν συγγραμμάτων,
σίτισης και στέγασης όλων των φοιτητών. Παροχή υποτροφιών σε όλους
για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οικονομική και επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών για να
μπορούν να ανταποκρίνονται στο σύνθετο λειτούργημά τους.

Κατάργηση όλων των αυταρχικών, κατασταλτικών μέτρων και ρυθμίσεων
που καταργούν τις συλλογικές διαδικασίες και την ελευθερία στην
εκπαίδευση, όπως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το
Καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών, οι Κανονισμοί σχολείων και ΑΕΙ,
ΤΕΙ κ.λ.π

Πηγή:
ΚΚΕ