ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα ΝΔ για Παιδεία


Πρόγραμμα ΝΔ για Παιδεία

Για την Παιδεία, η Νέα Δημοκρατία
προτείνει:

Η Παιδεία είναι ο βασικότερος μοχλός οποιασδήποτε μορφής
ανάπτυξης, κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής. Το ανθρώπινο
κεφάλαιο είναι η πιο σημαντική επένδυση στις σύγχρονες και ανοικτές
κοινωνίες. Στην καινούργια πραγματικότητα που διαμορφώνεται, η
γνώση είναι αυτή που μπορεί να βελτιώσει δραστικά το μέλλον της
κοινωνίας, το μέλλον των πολιτών. Μια χώρα για να έχει προοπτική
στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, οφείλει να θέτει ως πρώτη επιλογή την
επένδυση στη γνώση με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού
συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης

Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η συμβολή
στον εκδημοκρατισμό του πολίτη

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να αγκαλιάζει κάθε μορφή εκπαιδευτικής
δραστηριότητας, καθιστώντας το άτομο ενεργό και υπεύθυνο πολίτη που
σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. Η επιτυχία του στόχου αυτού
αποτελεί κύριο παράγοντα κοινωνικής συνοχής, αμοιβαίας κατανόησης,
διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου και αλληλεγγύης, και
συμβάλλει στην προάσπιση και την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής
κοινωνίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται, κυρίως, από
την προσπάθεια, την άμιλλα και την αξιοκρατία. Γι’ αυτό η Πολιτεία
έχει καθήκον με τη δική της στάση να εμπνεύσει σε όλους τους
παράγοντες της Εκπαίδευσης – διδάσκοντες, διδασκόμενους, γονείς,
κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς – να συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία με βαθύ αίσθημα ευθύνης. Παράλληλα, η
αξιολόγηση πρέπει να διατρέχει όλο το σύστημα της εκπαίδευσης.
Πρέπει να αξιολογούνται όλοι οι φορείς και όλα τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε η αξιολόγηση να λειτουργεί ως ο
αναγκαίος ανατροφοδοτικός μηχανισμός για τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Πηγή:
nd.gr