ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα ΣΥΝ για Παιδεία


Πρόγραμμα ΣΥΝ για Παιδεία

Η κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια
εκφράστηκε κυρίως με τη «μεταρρύθμιση» Αρσένη, η οποία και σήμερα
καθορίζει εν πολλοίς τα εκπαιδευτικά πράγματα. Ας κρίνουμε εκ του
αποτελέσματος.

Οι μισοί μαθητές εκδιώκονται από το Λύκειο, ιδίως οι οικονομικά
ασθενέστεροι. Όσοι απ’ αυτούς δεν εκδιώκονται πλήρως από το
εκπαιδευτικό σύστημα οδηγούνται σε σχολές κατάρτισης σε μικρή
ηλικία και μάλιστα αμφιβόλου ποιότητας. Για να γίνουν αυτά δυνατά,
μια ολόκληρη εκπαιδευτική βαθμίδα τριών χρόνων, τα Γενικά Λύκεια
λειτουργούν ως εισαγωγικό σύστημα και αποποιούνται κάθε μορφωτικού
χαρακτήρα, μετατρεπόμενα σε εξεταστήρια-κέντρα επιλογής για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα φροντιστήρια, που διδάσκουν τη τεχνική
των εξετάσεων, παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο και το οικογενειακό
εισόδημα σπαταλιέται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά. Ταυτόχρονα, η Ανώτατη
Εκπαίδευση μετατρέπεται σε μηχανισμό ρηχής επαγγελματικής
κατάρτισης που θα απαξιώνεται γρήγορα. Μια τέτοια περιοριστική
εκπαιδευτική πολιτική δεν προωθεί την ανάπτυξη της γνώσης, της
επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας, της οικονομίας, της
κοινωνίας.

Με άλλα λόγια: Η μόρφωση ως δημόσιο αγαθό και κοινωνικό
δικαίωμα, για κάθε άνθρωπο προσωπικά και για την κοινωνία στο
σύνολο της, αμφισβητείται στην πράξη. Μπορούμε να πούμε ότι
πρόκειται για νεοφιλελεύθερη πολιτική και μάλιστα για χυδαία εκδοχή
της.

Η βασική ιδέα μιας εναλλακτικής πολιτικής για την Παιδεία, είναι
η δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτών με βαθιά μόρφωση και κριτική
σκέψη, με ικανότητα για συνεργασία και με διάθεση να αμφισβητούν,
να κρίνουν και να δημιουργούν.

Βασικός άξονας αυτής της εναλλακτικής πολιτικής
είναι μια ενιαία δωδεκάχρονη (δεκατετράχρονη με την προσχολική)
υποχρεωτική εκπαίδευση, που θα παρέχεται ως δημόσιο αγαθό σε όλους,
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Με αυτόνομη μορφωτική
λειτουργία του Λυκείου και πλήρη αποσύνδεσή του από τη διαδικασία
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με κατάργηση των πανελληνίων
εξετάσεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Με ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Με ανοιχτό, ακαδημαϊκό και δημόσιο Πανεπιστήμιο. Με
δραστική μείωση των ιδιωτικών οικογενειακών δαπανών για την
εκπαίδευση και ουσιαστική αύξηση των δημοσίων δαπανών για την
Παιδεία στο 5% επί του ΑΕΠ. Με ολόπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων.

Πηγή:
Γραφείο Τύπου ΣΥΝ