ΑΠΟΨΕΙΣ

Νέες προκλήσεις

H ελληνική οικονομία αλλάζει γοργά. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι δυνάμεις επιβίωσης των επιχειρήσεων αναδεικνύουν τώρα νέους δυναμικούς κλάδους, ενώ οι παραδοσιακοί υποχωρούν και περιθωριοποιούνται. Ερευνα της IGAP, που κατ’ αποκλειστικότητα δημοσιεύει σήμερα η «Καθημερινή», αποδεικνύει ότι το τρένο της ανάπτυξης της οικονομίας μας το οδηγούν σήμερα κλάδοι και επιχειρήσεις με πιστοποιητικά διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για την ελληνική ναυτιλία που μέσα σε σκληρές συνθήκες ανταγωνισμού έχει αποδείξει την υπεροχή της, για τις τηλεπικοινωνίες όπου οι ογκώδεις ξένες επενδύσεις στην κινητή έδωσαν τεχνολογικό προβάδισμα στη χώρα μας, για το τραπεζικό σύστημα που απελευθερωμένο από την κρατική κηδεμονία επιχειρεί μιαν εντυπωσιακή επέκταση στα Βαλκάνια, για τον τουρισμό μας που στηριζόμενος στην ολυμπιακή υποδομή κερδίζει νέους πελάτες κ.λπ.

Η ίδια έρευνα αποδεικνύει ότι στην ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα στη γεωργία παρατηρείται μια φθίνουσα πορεία, που προφανώς δεν είναι άσχετη με τις πελατειακές σχέσεις που καθιέρωσαν τα κόμματα εξουσίας, τα οποία αδιαφόρησαν για την ανταγωνιστικότητα και την υποκατέστησαν με φαύλες επιδοτήσεις.

Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις της έρευνας οδηγούν κατ’ αρχήν στην εκτίμηση ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι συνδεδεμένη με την περαιτέρω πρόοδο των κλάδων της γνώσης, που με διεθνή κριτήρια είναι ανταγωνιστικοί. Και η κυβέρνηση θα πρέπει ακριβώς να άρει όλα τα εμπόδια που απομένουν στον χώρο αυτόν απελευθερώνοντας όλες τις αγορές, όπως του κεφαλαίου, της εργασίας κ.λπ. Επειδή, όμως, σημαντικά τμήματα του πληθυσμού απασχολούνται ακόμη στους παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας, της γεωργίας κ.λπ., θα πρέπει να χαραχθεί και γι’ αυτούς μια διαφανής αλλά αποτελεσματική πολιτική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Το μέλλον της οικονομίας μας είναι οι νέες τεχνολογίες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Αλλά χρειαζόμαστε και τους παραδοσιακούς κλάδους, υπό τον όρο ότι θα πάψουν να είναι κρατικοδίαιτοι και θα γίνουν ανταγωνιστικοί με διεθνή κριτήρια.