ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνικό σχέδιο για τη φοροδιαφυγή

Το γεγονός ότι η φοροδιαφυγή φτάνει το δυσθεώρητο ύψος των 30 δισ. ευρώ (ή στο πενταπλάσιο όσων δαπανούμε για την Παιδεία!) σημαίνει ότι η κλοπή χρημάτων από τον κοινό λογαριασμό μας δεν είναι απλώς μια ηθικά καταδικαστέα πράξη. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η φοροδιαφυγή υπονομεύει το μέλλον της χώρας που κάθε χρόνο πρέπει να δαπανά όλο και περισσότερα για την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος, την ασφάλεια και γενικώς τη συλλογική μας ευημερία.

Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, αλλά ο περιορισμός του είναι λιγότερο σύνθετος απ’ όσο νομίζουμε. Το έχουν επιτύχει, εξάλλου, πριν από μας πολλές χώρες της Δύσης. Η εμπειρία τους είναι πολύτιμη στους νομοθέτες και πρέπει να μεταφερθεί στη χώρα μας. Σε όλες τις χώρες υπάρχει ροπή προς φοροδιαφυγή. Τα μέτρα όμως που λαμβάνονται σε άλλα κράτη την ελαχιστοποιούν.

Ενα από αυτά τα μέτρα είναι η απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Η πολυνομία, που αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει πελατειακούς στόχους της πολιτικής τάξης, κάνει εφικτούς τους πλημμελείς ελέγχους, δημιουργεί ευκαιρίες διαφθοράς των ελεγκτικών μηχανισμών και εξασφαλίζει την ατιμωρησία των παραβατών. Η λιτή και καθαρή φορολογική νομοθεσία θα εγγυάται και την εφαρμογή της.

Από κει και πέρα η ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής προβάλλει πλέον ως απαραίτητη.

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής πρέπει να μελετηθεί εξ αρχής. Είναι εθνικό πρόβλημα και γι’ αυτό απαιτείται εθνικό σχέδιο για να λυθεί. Κι αυτό πρέπει άμεσα να καταστρωθεί…