ΑΠΟΨΕΙΣ

Εθνικό θέμα το περιβάλλον

Η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητες και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ενώ σε όλο τον κόσμο υπήρξαν καταστροφές από την αλόγιστη βιομηχανική ανάπτυξη, στην Ελλάδα η ζημία έγινε από τη μικρή ιδιοκτησία. Και οικιστικά (αυθαίρετα) αλλά και από τις βιοτεχνίες.

Αυτό δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα διαχρονικά απέτυχε. Η μικρή ιδιοκτησία δημιουργεί τον κρίσιμο πολιτικό όγκο που μπορεί να πιέζει τις κυβερνήσεις να νομιμοποιούν τις μικρές περιβαλλοντικές καταστροφές, οι οποίες αθροίζονται στο σημερινό χάλι της χώρας.

Είναι θετικό βήμα η χάραξη του εθνικού χωροταξικού σχεδίου, αλλά δεν αρκεί. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι εθνικό θέμα και απαιτεί διακομματική αντιμετώπιση. Ολα τα κόμματα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κοινή πλατφόρμα: οι αυθαιρεσίες θα πατάσσονται ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά και ανεξαρτήτως αν πλησιάζουν εκλογές.