ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα σκουπίδια

Κοιτάζοντας κάποιος τα βουνά των σκουπιδιών εύλογα πρέπει να αναρωτηθεί αν όσοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο ταξίδεψαν ποτέ στο εξωτερικό. Και αν έχουν πάει, δεν έχουν δει ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχουν εργοστάσια καθαρής και πλήρους καύσης των απορριμμάτων; Και αν τα έχουν δει γιατί δεν προγραμματίζουν ανάλογη λύση ώστε να λυθεί ένα χρόνιο και δυσώδες πρόβλημα της πρωτεύουσας;

Το 2008 λήγει η διορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βρεθεί λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Σημαντικότερο, όμως, και από το τελεσίγραφο της Ε.Ε. είναι οι μόνιμες βλάβες που προκαλούνται στο περιβάλλον και οι κίνδυνοι στην υγεία τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων. Η προώθηση των προγραμματισμένων χώρων υγειονομικής ταφής εμφανίζεται μεν ως άμεση λύση, αλλά στην ουσία είναι βήμα στο αδιέξοδο.

Η πρωτεύουσα χρειάζεται ριζικές λύσεις. Αυτές που αποδείχθηκαν λειτουργικές για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.