ΑΠΟΨΕΙΣ

Συντεχνία ξενοδόχων

Τελικά, σ’ αυτήν τη χώρα κανείς δεν θέλει τον ανταγωνισμό. Ούτε καν οι επιχειρηματίες. Κλασικό παράδειγμα οι ξενοδόχοι της Αττικής, οι οποίοι αφού έφτιαξαν ή ανακαίνισαν τις μονάδες τους με κρατικές επιδοτήσεις, τώρα ζητούν από την κυβέρνηση να σταματήσει τις ενισχύσεις διότι βάφτισαν την αγορά «κορεσμένη». Ζητούν, δηλαδή, να μην δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία για να μην υπάρξει ανταγωνισμός.

Αυτή είναι η κλασική αντίδραση κάθε συντεχνίας, είτε εργατικής, είτε επιχειρηματικής. Αφού εκμεταλλευθούν τα προνόμια του κράτους, μετά ζητούν να τα κατοχυρώσουν αποκλειστικά για τους ίδιους.

Το θέμα, όμως, είναι ότι ούτε στη ζωή, ούτε στην αγορά υπάρχει κορεσμός. Αντιθέτως, πρέπει να υπάρχει διαρκής ανταγωνισμός. Επί ίσοις όροις…