ΑΠΟΨΕΙΣ

Διάλογος για την ασφάλεια του πολίτη

Είναι απολύτως κατανοητή η επικέντρωση των προεκλογικών συζητήσεων σε οικονομικά θέματα. Η θεραπεία των χρόνιων παθογενειών της ελληνικής οικονομίας και η έξοδος από την οικονομική κρίση σαφώς αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για τη χώρα. Είναι όμως ελάχιστα κατανοητό γιατί τα ζητήματα ασφάλειας του πολίτη δεν έχουν συζητηθεί καθόλου. Τα τελευταία χρόνια η χώρα επλήγη από δύο εξαιρετικά καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώθηκε αναγέννηση της εγχώριας τρομοκρατίας, ενώ τον Δεκέμβριο του 2008 ο κρατικός μηχανισμός απώλεσε τον έλεγχο του κέντρου της Αθήνας, με παράλληλες ταραχές και σε άλλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, η αύξηση της παράνομης μετανάστευσης από χώρες εκτός Ευρώπης προκάλεσε ουσιαστικά την κατάρρευση του συστήματος υποδοχής και ελέγχου μεταναστών, αυξάνοντας -σε ελεγχόμενο βαθμό, προς το παρόν- τις κοινωνικές εντάσεις σε περιοχές της χώρας.

Σε σημαντικό βαθμό η αδυναμία διαχείρισης των ανωτέρω προβλημάτων οφείλεται στην ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εσωτερικών, αλλά προφανώς υπάρχουν και βαθύτερα δομικά αίτια. Εξάλλου, το φαινόμενο των πληθυσμιακών μετακινήσεων από φτωχές και ασταθείς σε ανεπτυγμένες χώρες δεν είναι ούτε νέο ούτε αμιγώς ελληνικό πρόβλημα. Αλλά και τα υπόλοιπα προβλήματα που αναφέραμε είναι πιθανόν να μας απασχολήσουν ξανά στο μέλλον.

Χρειάζεται να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι πρέπει να διορθωθεί και με ποιο ακριβώς τρόπο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να ακούγαμε τη σημερινή κυβέρνηση να εξηγεί πώς σπαταλήθηκε το «κεφάλαιο ασφαλείας», που με τόσο κόπο και χρήμα συσσωρεύθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, και να επιχειρεί να πείσει τους πολίτες ότι στο μέλλον θα τα καταφέρει καλύτερα, καταθέτοντας όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούγαμε τον επίδοξο διάδοχο στη διακυβέρνηση της χώρας να δίδει πειστικές απαντήσεις ως προς το πώς θα αντιμετωπίσει τις παθογένειες του κρατικού μηχανισμού διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και πώς θα διαχειριστεί την παράνομη μετανάστευση, παρουσιάζοντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Να ακούσουμε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αστυνομίας, τον ρόλο της ΕΥΠ, την πρόληψη των πυρκαγιών, τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, την κατανομή έργου μεταξύ Πυροσβεστικής και Δασικής Υπηρεσίας, τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και οργανωτικών δομών, την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η μέχρι τώρα απουσία των δύο μεγάλων κομμάτων από τον δημόσιο διάλογο έδωσε την ευκαιρία σε μικρότερα κόμματα να προτείνουν επιφανειακά ελκυστικές -για διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων- πλην όμως ανεφάρμοστες λύσεις, π.χ. στο ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να γίνει ένας δημόσιος διάλογος επί των θεμάτων αυτών. Γιατί χωρίς ασφάλεια του πολίτη, με τις πολλαπλές διαστάσεις του όρου, δεν νοείται ούτε ανάπτυξη της οικονομίας ούτε προσέλκυση επενδύσεων ούτε βελτίωση της ποιότητας ζωής ούτε καν εγγυημένος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο πριν ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα να πληροφορηθούμε τις θέσεις των κομμάτων.

* Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος είναι γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.