ΑΠΟΨΕΙΣ

Συναίνεση

Είναι αρκετά και κρίσιμα τα σημεία στα οποία συμφωνούν οι δύο μονομάχοι αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Οι κ. Καραμανλής και Παπανδρέου εμφανίζονται να συμφωνούν ότι χρειάζονται άμεσα αλλαγές στον εκλογικό νόμο που πρέπει να πλησιάσει το γερμανικό μοντέλο, στο πανεπιστημιακό άσυλο, στον τρόπο που κρίνονται και αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, στην πάταξη της φοροδιαφυγής κ.ά. Αυτή η ρητορική συναίνεση πρέπει να μεταφρασθεί σε έργο, την επομένη των εκλογών, ασχέτως αποτελέσματος. Η χώρα δεν έχει περιθώρια, χρειάζεται άμεσα ορισμένες γενναίες τομές, που μόνο με διακομματική συναίνεση μπορεί να υλοποιηθούν.