ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24.IX.1960

ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ: Κατά πληροφορίας εκ Νέας Υόρκης η προπαγάνδα εις βάρος τής Ελλάδος όσον αφορά την Μακεδονίαν, διά την δημιουργίαν ενώπιον τής διεθνούς κοινής γνώμης μακεδονικού ζητήματος, έχει ενταθή εις επικίνδυνον βαθμόν. Χαρακτηριστική εκδήλωσις τής προπαγάνδας αυτής, είναι πρόσφατος ομιλία τού κυβερνήτου τής πολιτείας Μίτσιγκαν Μένον Γουίλιαμς (Gerhard Mennen Williams, φωτογραφία), εις το 39ον συνέδριον μακεδονικών πατριωτικών οργανώσεων, το οποίον συνεκλήθη τελευταίως εις Ντητρόϊτ πρωτοβουλία τών βουλγαρικών οργανώσεων. Ο κυβερνήτης Γουίλιαμς ομιλών κατά την εναρκτήριον συνεδρίασιν και απευθυνόμενος προς τους Βουλγάρους συνέδρους είπε χαρακτηριστικώς: «Σεις, οι οποίοι μετεφέρατε ένα ένδοξον πολιτισμόν από ενδόξους προγόνους, οι οποίοι διά τού Φιλίππου και τού Μεγάλου Αλεξάνδρου προσεπάθησαν να εξαπλώσουν αυτόν τον πολιτισμόν εις τα πέρατα τής οικουμένης, σεις, κάμετε την μεγαλυτέραν προσφοράν διά τήν προαγωγήν τής θρησκευτικής και εκπολιτιστικής μας κληρονομίας».

ΔΙΑΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ: Εγνώσθη, ότι κατόπιν οδηγιών τού υπουργείου Εξωτερικών, ο εν Αγκύρα ΄Ελλην πρεσβευτής κ. Μάτσας, προέβη χθες εις νέον πληροφοριακόν τήν φοράν αυτήν διάβημα επί τού μεθοριακού επεισοδίου εις τον ΄Εβρον. Κατά τάς αυτάς πληροφορίας, το τουρκικόν υπουργείον Εξωτερικών απήντησεν εις τον κ. Μάτσαν, ότι αναμένει την ολοκλήρωσιν τής διεξαγομένης ερεύνης. Ως γνωστόν, εις προηγηθέν ελληνικόν διάβημα εν Αγκύρα προς το υπουργείον Εξωτερικών και εν Αθήναις προς τον Τούρκον πρεσβευτήν, η Τουρκία ανεγνώρισε τα γεγονότα, ως εξετέθησαν από ελληνικής πλευράς και εξέφρασε την λύπην της διά το επεισόδιον υπό την επιφύλαξιν τής εξακριβώσεως τών λεπτομερειών.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: Κατά την χθεσινήν 4ην ημέραν τού εις Θεσσαλονίκην Φεστιβάλ τού Ελληνικού Κινηματογράφου προεβλήθησαν αι εξής ταινίαι: «Αστέρω» τού Ντ. Δημοπούλου και το «Νησί τών γενναίων» τού Ντίμη Δαδήρα, και οι δύο παραγωγής 1959. Κατά την χθεσινή εσπερινήν παράστασιν προεβλήθησαν ταινίαι μικρού μήκους, «ντοκιμανταίρ». Σήμερον Σάββατον το απόγευμα θα προβληθούν αι ταινίαι: «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» τού Αλέκου Σακελλάριου (παραγωγής 1959) και το «Καλημέρα Αθήνα», τού Γρ. Γρηγορίου (επίσης τού 1959). Κατά την εσπερινήν παράστασιν θα προβληθή το φιλμ τού Ντ. Κατσουρίδη «Εγκλημα στα παρασκήνια».