ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 28.I.1961

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ: Νέα Υόρκη, 27. – Η υπόθεσις τού πορτογαλικού υπερωκεανείου «Σάντα Μαρία» εξακολουθεί και σήμερον να συγκεντρώνει τήν προσοχήν τής διεθνούς κοινής γνώμης, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον, κατά τά φαινόμενα, εγγίζει τό δραματικόν της αποκορύφωμα. Ο ηγέτης τών Πορτογάλων στασιαστών, που κατέλαβον τό «Σάντα Μαρία», λοχαγός Γκαλβάο διά σημερινού ραδιογραφήματός του εδέχθη τήν προστασίαν τού αμερικανικού ναυτικού κατά πάσης ενδεχομένης επιθέσεως πορτογαλικών πολεμικών εναντίον τού υπερωκεανείου. Εδήλωσεν επίσης, ότι προτίθεται να αποβιβάση τούς 600 επιβάτας -οι 42 είναι Αμερικανοί- εις λιμένα τής Νοτίου Αμερικής ή τής Δυτικής Αφρικής, κατά προτίμησιν εις Αφρικήν, εφ’ όσον θα τού παρείχοντο εγγυήσεις, ότι τόσον αυτός και οι οπαδοί του όσον και τό σκάφος δεν θα συνελαμβάνοντο. Τέλος είπεν, ότι επέτρεψεν εις όλα τά μέλη τού πληρώματος και εις όλους τούς επιβάτας να ειδοποιήσουν τάς οικογενείας των ότι είναι σώοι και αβλαβείς, αλλ’ ότι τούτο είναι, ως ευνόητον, δυσχερές διότι οι ασυρματισταί τού σκάφους δεν επαρκούν εις τόσην εργασίαν.

Ο Αμερικανός ναύαρχος Σμιθ ερωτηθείς ποία θα είναι κατόπιν τούτου η στάσις τού αμερικανικού ναυτικού, απήντησεν, ότι τούτο θα καθορισθή υπό τών αρμοδίων αρχών τής Ουασιγκτώνος. Εξ άλλου, εκπρόσωπος τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ εδήλωσεν, ότι τά υπουργεία Εξωτερικών και Αμύνης ευρίσκονται εις στενήν επικοινωνίαν αναφορικώς με τήν υπόθεσιν τού «Σάντα Μαρία» και προσέθεσεν, ότι τό αμερικανικόν ναυτικόν εξακολουθεί να ευρίσκεται εις επαφήν διά τού ασυρμάτου με τό υπερωκεάνειον, προκειμένου να διακανονισθούν αι λεπτομέρειαι τής ασφαλούς αποβιβάσεως τών επιβατών αυτού. Πάντως εγκατελείφθη η ιδέα τής συλλήψεως τού σκάφους, καθ’ όσον Αμερικανοί νομομαθείς απεφάνθησαν ότι ο Γκαλβάο δεν είναι πειρατής, αλλ’ επαναστάτης.

Από τής πλευράς τής πορτογαλικής Κυβερνήσεως εγνώσθη ότι ο Πορτογάλος πρωθυπουργός κ. Αντόνιο ντε Ολιβέϊρα Σαλαζάρ (φωτογραφία) είχε σήμερον συνομιλίαν μετά τού υπουργού τών Ναυτικών, ναυάρχου Ντεμεντόνθα, κατά τήν οποίαν απεφασίσθη όπως ενταθή η δίωξις τού «Σάντα Μαρία». Προς τόν σκοπόν αυτόν και άλλα δύο αντιτορπιλλικά απέπλευσαν σήμερον εκ Λισσαβώνος. Εν τώ μεταξύ εις τήν πορτογαλικήν πρωτεύουσαν ενετάθησαν τά μέτρα ασφαλείας. Αι ένοπλοι δυνάμεις ετέθησαν εν επιφυλακή. Η ολιγομελής φρουρά έξωθι τής κατοικίας τού πρωθυπουργού δρος Σαλαζάρ ενισχύθη. Διπλοσκοποί φρουρούν τά δημόσια κτίρια.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΝ «Φ»: Μαρία Κούλη: «Λευκό μπλουζάκι», ποιήματα. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2009.