ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…11.VΙΙΙ.1962

ΗΠΑ-ΕΣΣΔ: Γενεύη, 10.- Η δραματική πάλη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως διά τον αφοπλισμόν συνεχίσθη και σήμερον εις την εδώ 17μερή διάσκεψιν και ο Ρώσος αντιπρόσωπος απέρριψε την αμερικανικήν πρότασιν όπως γίνη προοδευτική κατά ζώνας επιθεώρησις, επέμενε δε εις την πλήρη απ’ αρχής καταστροφήν των φορέων πυρηνικών όπλων. Προ της ρωσικής αδιαλλαξίας τόσον εις τα συμβατικά όπλα όσον και εις τας πυρηνικάς δοκιμάς, οι ουδέτεροι της διασκέψεως προσπαθούν να επεξεργασθούν συμβιβαστικόν σχέδιον διά να κατορθωθή η λύσις του αδιεξόδου. Εις την Ουασιγκτώνα επίσημος εκπρόσωπος ετόνισεν ότι η αμερικανική Κυβέρνησις δεν θεωρεί την ρωσικήν απόρριψιν των αμερικανικών προτάσεων διά τας πυρηνικάς δοκιμάς ως τελευταίαν λέξιν της Σοβιετικής Ενώσεως.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ο Εισαγγελεύς πρωτοδικών εισήγαγε δι’ απ’ ευθείας κλήσεως τον κ. Δ. Πουρνάραν όπως δικασθή την 3ην Σεπτεμβρίου ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου διά σειράν νέων κατηγοριών εξ αφορμής δημοσιεύσεων του «Ελευθέρου» συνδεομένων προς την διεξαχθείσαν από 23 – 26 Ιουλίου δίκην του κατόπιν μηνύσεως του κ. Παναγιώτου Κανελλοπούλου. Μάρτυρες υπερασπίσεως θα προταθούν υπό του κ. Πουρνάρα πολλαί προσωπικότητες του πολιτικού, δημοσιογραφικού και νομικού κόσμου.

ΣΟΥΗΔΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ: Ηνωμένα Εθνη, 10.- Ανεκοινώθη ότι ο κ. Στούρε Λιννέρ, άλλοτε αρχηγός των επιχειρήσεων του ΟΗΕ εις Κογκό, διωρίσθη διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ εις τας Αθήνας και θα αναλάβη καθήκοντα την 1ην Σεπτεμβρίου. Ο κ. Λιννέρ θα αναλάβη ταυτοχρόνως τα καθήκοντα αντιπροσώπου του Συμβουλίου Τεχνικής Βοηθείας του ΟΗΕ και διευθυντού των προγραμμάτων του Ειδικού Ταμείου του ΟΗΕ εν Ελλάδι.

«ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΗ»: Εις το έργον «Ομορφη πόλη» του συνθέτου κ. Μίκη Θεοδωράκη και των κ.κ. Μπόστ και Κακογιάννη, που παίζεται εις το «Παρκ», εμφανίζονται από σήμερον οι τραγουδισταί Μαίρη Λίντα και Μανώλης Χιώτης, που θα παρουσιάσουν και μίαν νέαν σύνθεσιν του κ. Θεοδωράκη, το τραγούδι «Νύχτα μαγική».