ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…17.VΙΙ.1963

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ: Θεσσαλονίκη, 16.- Κατά του υπομοιράρχου Εμμανουήλ Καπελώνη διοικητού του Παραρτήματος Ασφαλείας του 7ου Αστυνομικού Τμήματος, απηγγέλθη σήμερον υπό του ανακριτού του Γ΄ Τμήματος κ. [Χρήστου] Σαρτζετάκη (φωτογραφία) κατηγορία επί ηθική αυτουργία εις την ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως του βουλευτού [συνεργαζομένου με την ΕΔΑ] Γρηγορίου Λαμπράκη και τον τραυματισμόν του βουλευτού [της ΕΔΑ] κ. Γεωργίου Τσαρουχά. Ο Καπελώνης, συλληφθείς, προσήχθη ενώπιον του ανακριτού, εζήτησεν και έλαβεν 24ωρον προθεσμίαν όπως απολογηθή. Αργά την νύκταν συνελήφθη με την ιδίαν κατηγορίαν της ηθικής αυτουργίας εις τον φόνον του Λαμπράκη ο Ξενοφών Γιοσμάς πρόεδρος της διαλυθείσης οργανώσεως «Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος», της οποίας μέλος υπήρξεν ο Γκοτζαμάνης. […] Εν τω μεταξύ, οι κρατούμενοι εις τας φυλακάς ως υπόδικοι διά τον φόνον του Λαμπράκη, Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης, εκήρυξαν απεργίαν πείνης διαμαρτυρόμενοι διά την αυστηράν απομόνωσιν εις την οποίαν έχουν τεθεί από της συλλήψεώς των.

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Μόσχα, 16.- Οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρεταννίας συνωμίλησαν σήμερον μετά του κ. Αντρέι Γκρομύκο και υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξάνουν αι ελπίδες συνάψεως συμφωνίας διά την απαγόρευσιν των πυρηνικών δοκιμών, εκτός των υπό την γην. Εξ άλλου ο Σοβιετικός ηγέτης κ. Νικήτα Κρούστσεφ συνωμίλησε μετά του Γάλλου πρεσβευτού και εις το Λονδίνον απεκαλύπτετο σήμερον ότι αν αι συνομιλίαι της Μόσχας επιτύχουν, έχει προαποφασισθή μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Τζων Κέννεντυ και του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρεταννίας κ. Χάρολντ Μακ Μίλλαν όπως ούτοι συναντηθούν διαδοχικώς μετά του κ. Κρούστσεφ διά την συζήτησιν και των άλλων διαφορών Ανατολής και Δύσεως.

ΦΟΥΣΤΑΝΙΑ, ΑΝΘΗ, ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ, ΚΗΠΟΙ: Σφοδρότατος άνεμος έπνεε χθες όλην την ημέραν εις την περιοχήν πρωτευούσης. Τα φουστάνια των γυναικών και τα άνθη και τα οπωροφόρα εις τους κήπους εδεινοπάθησαν αρκετά.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Η ζωή και ο πνευματικός άνθρωπος». Υπό του κ. Αμ.[ύντα] Α. Παπαβασιλείου.